cool hit counter

Tin tức

Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc Học Nghi Lễ Tại Chùa Huê Nghiêm


      Ngày 02/05 AL, dù đường xá xa xôi, cách trở nhưng 179 Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa từ các tỉnh thành miền bắc đã về tham dự khóa tu và học nghi lễ tại chùa Huê Nghiêm, Quận 2, TP.HCM. Sau gần 1 tuần, từ ngày 02/05 đến ngày 06/05 AL nhờ sự chỉ dạy của Hòa thượng Tôn sư tất cả các Phật tử đã thực hành được nghi lễ của đạo tràng Pháp Hoa một cách nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, tất cả đại chúng còn được đón nhận những lời dạy quí báu, lời pháp nhũ nhiệm màu của Hòa thượng làm cho tất cả mọi người như bừng tỉnh. Tất cả đại chúng đón nhận lời Thầy dạy trong niềm xúc động, hân hoan và mọi người xin nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa.

Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc Học Nghi Lễ Tại Chùa Huê Nghiêm

Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc Học Nghi Lễ Tại Chùa Huê Nghiêm

Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc Học Nghi Lễ Tại Chùa Huê Nghiêm

Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc Học Nghi Lễ Tại Chùa Huê Nghiêm

Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc Học Nghi Lễ Tại Chùa Huê Nghiêm

Phật Tử Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc Học Nghi Lễ Tại Chùa Huê Nghiêm