cool hit counter

Tin tức

Thuyết U Minh Giới


Vào lúc 18g chiều hôm qua, Ban tổ chức Đại Giới Đàn Quảng Đức đã thuyết U Minh Giới cho các hương linh quá vãng tại Đại Giới Trường chùa Huê Nghiêm, nhằm phổ lợi Minh Dương, âm triêm Giới Pháp.Tất cả các Giới tử vừa được thọ giới đã quy tập đông đủ trước đàn tràng cùng hàng trăm Phật tử dâng sớ cầu siêu cho các hương linh thân nhân. 
Buổi lễ được diễn ra với sự chứng minh của Hòa Thượng thượng Trí hạ Quảng, trưởng BTC Đại Giới Đàn Quảng Đức, Thượng Tọa Thích Lệ Trang làm Sám chủ cùng Ban Kinh Sư chùa Viên Giác.

Thuyết U Minh Giới
Toàn cảnh Đàn tràng

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Trái cây bánh kẹo để cúng thí thực

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Thượng Tọa viện chủ chùa định Thành làm sám chủ

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Các Phật tử đội sớ nghe thuyết u Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Hòa Thượng làm lễ qui y cho các hương linh

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Trai đàn được tổ chức gần ngày trăng rằm Trung Thu

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Buổi Thuyết U Minh Giới đã kết thúc sau gần 3 giờ

Thuyết U Minh Giới
Các Phật tử đều thấy lòng nhẹ nhàng và hân hoan sau khi nghe Thuyết

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Ban công quả chùa Huê Nghiêm chia những phần quà bánh đến các Phật tử

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Các Giới tử cũng chung tay góp sức chuẩn bị cho buổi lễ bế mạc

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Sự đóng góp công đức không nhỏ của Ban hậu cần rất hữu ích

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Mỗi người mỗi việc...

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Đại Đức Thích Minh Tịnh là Phạn Đầu của Đại Giới Trường

Thuyết U Minh Giới
cùng các Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
cùng chung tay

Thuyết U Minh Giới
..góp sức

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới
Niềm vui công quả

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới

Thuyết U Minh Giới