cool hit counter

Tin tức

Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự đã ráp xong


Như Giác Ngộ Online đã đăng tin Bắt đầu ráp tôn tượng Bổn Sư tại Việt Nam Quốc Tự ngày 18-5, chiều nay 19-5, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHGVN cùng chư tôn đức trong BTS đã có buổi khảo sát tôn tượng Đức Bổn Sư sau khi được ráp hoàn chỉnh và hiện đang hoàn tất các công đoạn cuối. Được biết, tôn tượng Đức Bổn Sư nặng 40 tấn, đúc đồng nguyên khối, cao 7,5m, đặt trên bệ tượng bằng gỗ hương được điêu khắc, trạm trổ trên thành bệ tượng.

Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự đã ráp xong

Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự đã ráp xong

Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự đã ráp xong

Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự đã ráp xong

Tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca tại Việt Nam Quốc Tự đã ráp xong