cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Kinh DƯỢC SƯ  trong tạng Nguyên thủy

Kinh DƯỢC SƯ trong tạng Nguyên thủy

“Phật thuyết nhứt âm, chúng sanh tùy loại giải” nghĩa là trình độ Phật pháp của mỗi người khác nhau, sự tu chứng khác nhau nên cùng một diều Phật dạy mà người nghe có những nhận thức khác nhau và có đánh giá khác nhau...

Hạnh nguyện  của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Hạnh nguyện của ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

Kinh Dược Sư ghi rằng Đức Phật Thích Ca và chư Tăng cùng đi du hóa và tạm dừng chân ở nước Bạt Kỳ, thành Tỳ Da Ly (tức thành Quảng Nghiêm) và các Ngài ngồi dưới cây Tiếng Nhạc. Cây Tiếng Nhạc là cây gì. Tôi có cảm giác đây là rừng thông hay rừng phi lao...

Mùa xuân mãi cho ta cho người

Mùa xuân mãi cho ta cho người

Năm 1966, tôi được nhận làm nghiên cứu sinh tại Đại học Rissho, Tokyo về khoa Phật học. Và trải qua suốt 8 năm, tôi đã đắm mình trong dòng thác trí tuệ của Như Lai qua sự giảng dạy của Giáo sư Ishibashi Tanzan, Viện trưởng Đại học Rissho và sự chỉ đạo của Giáo sư Sakamoto, Trưởng khoa Phật học...

Kinh nghiệm  HOẰNG PHÁP 2

Kinh nghiệm HOẰNG PHÁP 2

Tôi có kinh nghiệm hơn 50 năm đảm trách việc hoằng pháp, từ thời kỳ khó khăn nhất đến thời kỳ đất nước độc lập với chủ nghĩa xã hội. Theo tôi, mỗi giai đoạn lịch sử có những sự kiện diễn biến khác nhau, nên chúng ta phải hoằng pháp thế nào cho thích hợp để tồn tại và phát triển; nếu cứ cố chấp một việc nào thì ta không thể thành công. Vì vậy, phải có trí tuệ để nhìn thấy đúng mà có được sự thay đổi tương ưng với hoàn cảnh, đó là phương tiện của đạo Phật...

Đốt năm phần TÂM HƯƠNG

Đốt năm phần TÂM HƯƠNG

Tôi biên soạn kinh Bổn môn Pháp hoa trong hoàn cảnh đặc biệt, tức sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, hoàn cảnh nước nhà lúc đó rất khó khăn, nghèo đói, khổ cực, bệnh hoạn…

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ  CẦU SIÊU BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH

NIỆM PHẬT A DI ĐÀ CẦU SIÊU BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH

Hôm nay chúng ta có khóa tu niệm Phật, kèm theo trai đàn chẩn tế bạt độ. Tại sao chúng ta làm như vậy. Khi ta niệm Phật mời gọi tất cả hương linh sanh trên đất nước này và chết trên đất nước này bằng nhiều cách khác nhau...

Ý NGHĨA PHẨM TỰA THỨ NHẤT KINH PHÁP HOA

Ý NGHĨA PHẨM TỰA THỨ NHẤT KINH PHÁP HOA

Trước khi nói kinh Pháp hoa, Phật nói kinh Vô lượng nghĩa là nói đủ cách, nên gọi là tùy bệnh mà cho thuốc để giúp mọi người sống đạo đức và có trí tuệ, tức Phật chữa lành bệnh cho thế gian và từ vị trí phàm phu, Phật chuyển hóa họ trở thành Hiền thánh...

Ý nghĩa bài kệ ca ngợi kinh Pháp hoa

Ý nghĩa bài kệ ca ngợi kinh Pháp hoa

Tôi xin triển khai nghĩa lý bài tán thán kinh Pháp hoa của Tổ Phước Huệ. Ngài là một trong những vị cao tăng trong phong trào chấn hưng Phật giáo nước ta. Bài kệ tán thán kinh Pháp hoa như sau:

Linh Sơn cốt nhục

Linh Sơn cốt nhục

Theo nguyên tắc, mỗi năm an cư, chúng ta có thêm một tuổi hạ, nhưng chúng ta học được gì và thực tập có kết quả đến mức độ nào mới là điều quan trọng...

Xây dựng mối quan hệ  hòa bình & hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới

Xây dựng mối quan hệ hòa bình & hữu nghị với các tôn giáo trên thế giới

Ngày nay, Phật giáo Việt Nam liên hệ với các tôn giáo trên thế giới là liên hệ về hòa bình và hữu nghị, vì chúng ta đứng trên lập trường Phật giáo là tôn giáo lấy trí tuệ làm sự nghiệp và tôn trọng sự thật trên thế gian này. Và đó cũng là chủ trương của Đức Phật từ khi Ngài lập giáo khai tông mà chúng ta đang đi theo...

Ý NGHĨA PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN KỆ

Ý NGHĨA PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN KỆ

Kết thúc danh hiệu Phật trong phần Hồng danh sám hối là Pháp gii tạng thân A Di Đà Phật. A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng công đức và vô lượng thọ. Vô lượng quang tiêu biểu cho trí tuệ...

Chuyển hóa nghiệp thức

Chuyển hóa nghiệp thức

Đức Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp là tu, vì con người khổ hay vui đều do nghiệp quyết định, không phải thần linh quyết định. Vì vậy, Phật giáo chủ trương thực tập giáo pháp để chuyển đổi được ác nghiệp ...

HẠNH LẮNG NGHE

HẠNH LẮNG NGHE

Hôm nay kỷ niệm ngày Đản sanh của Bồ-tát Quan Âm ở Ta-bà, tôi xin chia sẻ hạnh lắng nghe của Bồ-tát Quan Âm, chứ chưa nói đến lắng nghe của chúng ta. Vì trên bước đường tu học, theo kinh nghiệm, tôi thấy chúng ta nghe nhiều ...

Ý NGHĨA SÁM HỐI

Ý NGHĨA SÁM HỐI

Việc tu hành đối với chúng ta là quan trọng, nhưng tu thế nào để đạt được kết quả tốt đẹp còn quan trọng hơn, vì có người tu không được kết quả gì, thậm chí lãnh lấy kết quả xấu. ..

Ý NGHĨA CẦU AN

Ý NGHĨA CẦU AN

Lễ cầu an là truyền thống của dân tộc Việt Nam bắt đầu từ ngày mùng một Tết vía Đức Di Lặc kéo dài suốt tháng Giêng, Phật tử thường đi hành hương trẩy hội. Tuy nhiên, muốn cho lễ cầu an được thể hiện đúng ý nghĩa, mang lại kết quả tốt đẹp, quý Phật tử cần phải cân nhắc việc làm này.

NIỀM TIN & LÒNG THÀNH hướng về Phật Dược Sư

NIỀM TIN & LÒNG THÀNH hướng về Phật Dược Sư

Đàn Dược Sư năm nay mở đầu tại Việt Nam Quốc Tự, từ ngày khai đàn đến nay, Phật tử về tụng kinh và nghe pháp đầy đủ là điều đáng mừng. Nhưng phần còn lại, làm sao chúng ta tu đúng pháp để đạt dược kết quả tốt là điều quan trọng hơn...

Lòng từ bi & vấn đề công lý

Lòng từ bi & vấn đề công lý

Lòng từ bi và vấn đề công lý là đề tài rất quan trọng và thiết thực trong cuộc sống mà mỗi người chúng ta đều có suy nghĩ. Nếu áp dụng lòng từ bi theo đạo Phật đôi khi ngược lại với công lý...

THỰC TẬP PHÁP PHẬT

THỰC TẬP PHÁP PHẬT

Nếu học pháp Phật mà không thực hành, ví như người giới thiệu món ăn, không được ăn, phải đói. Nhưng người không học pháp Phật mà tu thì dễ rớt qua ngoại đạo, tà giáo, không thành Phật, mà thành ma quỷ, thường được ví như nấu cát muốn thành cơm...