cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Mùa xuân theo dấu chân Phật

Mùa xuân theo dấu chân Phật

Nhớ nghĩ đến cuộc đời giáo hóa độ sanh của Đức Phật, chúng ta hình dung ra những phong cảnh từng lưu dấu ấn của Ngài, quả thật là trong lành, tuyệt đẹp vô cùng. Thật vậy, xuất hiện trên thế gian này, Đức Phật đã chọn một cảnh thiên nhiên đơn giản, nhưng tràn đầy sức sống.Đó là khu vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài Đản sanh dưới cây Vô ưu trong vườn này. Khi phát tâm đi tìm chân lý, Ngài đã trải qua mười một năm thiết thân thể nghiệm ở núi rừng...

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - Kế thừa và phát huy rực rỡ mạch sống của Đạo Pháp

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM - Kế thừa và phát huy rực rỡ mạch sống của Đạo Pháp

Phật giáo đã du nhập vào đất nước Việt Nam rất sớm, từ đầu thế kỷ thứ I, trong lúc người dân Việt đang khổ đau dưới sự cai trị tàn khốc của nhà Hán. Hành đạo trong một nước có bối cảnh lịch sử như vậy, các nhà truyền giáo mang tinh thần từ bi vô ngã vị tha của đạo Phật đã dễ dàng nhập thân hành động, đóng góp trí tuệ và công sức cho sự sống còn của dân tộc.

Sự phát triển nổi bật của Phật giáo  thành phố Hồ Chí Minh

Sự phát triển nổi bật của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh

Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành lập ngày 7-11-1981. Tiếp theo, Thành hội Phật giáo TP.HCM thành lập ngày 4-6-1982, gồm 17 quận, huyện. HT.Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự đầu tiên. Nhưng sau khi HT.Thích Trí Thủ viên tịch, HT.Thích Trí Tịnh được suy cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Từ đây, HT.Thích Thiện Hào giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố. Thời kỳ này là thời bao cấp, nên hoạt động của Phật giáo thành phố chưa thể phát triển.

Xả Chấp

Xả Chấp

Các học giả đã xác nhận Đức Phật là nhà giáo dục đặc thù, khác hơn các nhà giáo dục khác. Chúng ta coi nhà giáo dục khác là học giả trần gian, mỗi vị nghiên cứu một lãnh vực khác nhau. Nhưng Đức Phật chúng ta đưa ra phương pháp giáo hóa thích hợp với mọi người ở mọi lãnh vực. Chúng ta may mắn được kế thừa sự nghiệp của Đức Phật, nhưng đôi khi chúng lại tự biến mình thành học giả, thành nhà nghiên cứu mang tính cố chấp, định kiến vào một pháp môn mình hành trì. Từ đó, sanh ra các tông phái khác nhau và chống phá nhau, làm Phật giáo suy yếu; đó là sai lầm của người đi trước. Ở thế kỷ XXI, tôi có cái nhìn theo hướng của Đức Phật, nghĩa là tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật, hành trì pháp Phật, không có lý do gì chúng ta lại chống phá nhau...

Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng

Phật giáo Việt Nam, một tương lai tươi sáng

Phật giáo đã du nhập vào đất nước Việt Nam rất sớm, từ đầu thế kỷ thứ I, trong lúc người dân Việt đang khổ đau dưới sự cai trị tàn khốc của nhà Hán. Hành đạo trong một nước có bối cảnh lịch sử như vậy, các nhà truyền giáo mang tinh thần từ bi vô ngã vị tha của đạo Phật đã dễ dàng nhập thân hành động, đóng góp trí tuệ và công sức cho sự sống còn của dân tộc. Sự gắn bó mật thiết của Phật giáo với vận mệnh dân tộc, khổ nhục cùng cam, vinh quang cùng hưởng trong suốt chiều dài lịch sử hơn hai ngàn năm, đã hình thành một sinh hoạt Phật giáo Việt Nam đầy sức sống với những nét đặc sắc chưa từng thấy. Trong quá trình phát triển, khởi thủy từ miền Bắc Việt Nam, Phật giáo đã lần truyền xuống miền Trung và miền Nam...

Tính Cách Kế Thừa Của Giáo Hội Phật  Giáo Việt Nam

Tính Cách Kế Thừa Của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập từ Đại hội Thống nhất Phật giáo cả nước vào cuối năm 1981. Đến nay Giáo hội đã hoàn thành cơ cấu tổ chức từ Trung ương đến địa phương thuộc 64 tỉnh thành trong cả nước...

Hướng đến ngày thành lập Giáo Hội

Hướng đến ngày thành lập Giáo Hội

Tổ Khánh Hòa đã phục hưng Phật giáo. Ngài nói một câu làm chấn động lòng người là có chùa mà không có Tăng Ni, Phật tử tu học cũng như không có chùa. Ngài trụ trì chùa Tuyên Linh và phát mãi ngôi chùa này để mua một bộ Đại tạng kinh. Ai muốn tu học thì về đây, Ngài sẵn lòng hướng dẫn. Từ đó mới có Hội Phật học Lưỡng Xuyên ra đời. Năm 1981, Đại hội Phật giáo cả nước. Tôi nhớ Đại hội đã suy cử cố Hòa thượng Đức Nhuận làm Pháp chủ. Ngài có một thỉnh cầu duy nhất, nếu được chấp nhận, Ngài mới nhận làm Pháp chủ. Đó là Ngài yêu cầu Chính phủ cho phép mở trường đào tạo Tăng Ni.Và cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hứa thực hiện yêu cầu của Ngài. Sau đó, Chính phủ đã cho phép chúng ta...

Tụng quyển 7 kinh Pháp Hoa

Tụng quyển 7 kinh Pháp Hoa

Ngày nay trên thế giới có hơn sáu tỷ người, nhưng số người gặp được Phật pháp chưa tới 10%. Nhưng trong 10% số người gặp Phật pháp mà tin được thì không nhiều; vì gặp Phật pháp và tin Phật pháp do căn lành nhiều đời trước, nên sanh đời này, chúng ta mới gặp Phật pháp và tự nhiên tin Phật. Vào thời thơ ấu, lúc 6, 7 tuổi, tôi thấy bên cạnh nhà có người qua đời. Tôi nghĩ làm người sanh ra và chết thì uổng một kiếp người. Tôi biết suy nghĩ như vậy từ thuở nhỏ, thì may mắn tôi đọc báo Từ Bi Âm do thân phụ tôi mua. Phần lớn trong báo này nói về tiền thân của Đức Phật. Đó là tôi có duyên với Phật pháp, từ đó, tôi nghĩ về Phật, tin Phật và theo niềm tin đó, tôi đi tìm đạo. Vào thời đó, người có căn lành tìm thầy dìu dắt tu hành...

Mùa Vu lan, nghĩ đến CÁCH CHẤM DỨT SINH MẠNG  SÁNG NGỜI TUỆ GIÁC của Tôn giả Đại hiếu Mục Kiền Liên

Mùa Vu lan, nghĩ đến CÁCH CHẤM DỨT SINH MẠNG SÁNG NGỜI TUỆ GIÁC của Tôn giả Đại hiếu Mục Kiền Liên

Lễ Vu lan là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo thể hiện tinh thần quý trọng ơn nghĩa và đền đáp ơn nghĩa. Khi Phật tại thế, chính Ngài và hàng đệ tử đã thể hiện tấm gương sáng tiêu biểu cho sự thực hành trọn vẹn ý nghĩa Vu lan báo hiếu. Đức Phật đã từng nhắc nhở rằng hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Trên nền tảng coi trọng hiếu đễ như vậy, ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên được Đức Phật xếp vào một trong bốn trọng ơn mà hàng đệ tử phải luôn ghi nhớ và thể hiện trong nếp sống tu tập. Như vậy, có thể khẳng định đạo Phật là đạo hiếu thảo, không phải như nhiều người hiểu lầm...

An cư, sám hối cho tiêu nghiệp

An cư, sám hối cho tiêu nghiệp

Theo quy định của Giáo hội chúng ta, tất cả tân Tỳ-kheo phải cấm túc an cư trên mười năm mới được xuất chúng và được bổ nhiệm làm trụ trì. Tổ Quy Sơn đã dạy Tỳ-kheo phải chuyên trì giới luật, gần thầy để học đầy đủ oai nghi tế hạnh. Thực tế chúng ta thấy một số Tỳ-kheo, hay Tỳ-kheo-ni oai nghi còn thiếu sót, huống chi là tế hạnh. Đức Phật và Thánh chúng đầy đủ ba ngàn oai nghi và tám vạn tế hạnh, nên các Ngài là Thánh. Chúng ta là phàm, nhưng tu hành lần lần, chúng ta lên Hiền Thánh. Trở thành Hiền Tăng, căn bản cũng từ bốn oai nghi phát triển lên. Bốn oai nghi được kết nối với ba nghiệp thân, khẩu, ý của chúng ta, cho đến thân nghiệp thanh tịnh, Tăng tướng mới bắt đầu hiện ra...

An cư, nỗ lực thực tập Pháp Phật

An cư, nỗ lực thực tập Pháp Phật

Tôi nhận thấy Tăng Ni thực hiện lời Phật dạy, tập hợp một chốn để an cư kiết hạ, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới, định, tuệ. Đó là điều đáng mừng. Sau đây, tôi có vài suy nghĩ về tu hành xin được chia sẻ cùng đại chúng. Việc thứ nhất, chúng ta là đệ tử Phật, đương nhiên phải nương vào giáo pháp của Phật mà hành trì, nương vào di huấn của Phật mà tu tập. Nhưng giáo lý của Phật khá nhiều so với các tôn giáo khác. Nói đến tôn giáo khác, chúng ta nghĩ tới đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và Ấn Độ giáo, đó là những tôn giáo lớn, nhưng thời gian thuyết giáo của các vị giáo chủ này ngắn ngủi. Chỉ có Đức Phật Thích Ca thuyết giáo tương đối dài. Theo Nam truyền Phật giáo, Đức Phật thuyết pháp 45 năm...

Nuôi dưỡng tín tâm

Nuôi dưỡng tín tâm

Niềm tin rất quan trọng. Kinh Hoa nghiêm dạy rằng niềm tin sanh ra tất cả công đức. Người không có niềm tin, công đức không sanh được. Nhưng niềm tin của chúng ta lúc tăng lúc giảm. Phải làm thế nào để củng cố niềm tin của chúng ta, làm cho niềm tin tăng thêm. Đã có căn lành rồi, chúng ta gặp Phật pháp và sanh ra niềm tin ở Tam bảo. Tuy nhiên, khi chúng ta tin Tam bảo, ác ma cũng hiện ra làm Phật, làm Tăng, làm giáo pháp Phật khiến chúng ta bị lầm lạc, việc tu hành không đạt được kết quả, làm chúng ta mất niềm tin. Niềm tin của chúng ta phải có trí tuệ chỉ đạo, không phải ai nói gì chúng ta cũng tin.Nhẹ dạ cả tin thì dễ rớt qua mê tín, thậm chí là cuồng tín, nguy hiểm, vì đi vào đường tà...

Nhân duyên & dự hướng tương lai

Nhân duyên & dự hướng tương lai

Vào dịp xuân năm 2006, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (lúc đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM) đến thăm Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, tôi đề nghị Ông cấp cho Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (Học viện) 46ha đất xây dựng cơ sở Học viện mới, xứng tầm khu vực và thế giới. Không một chút ngập ngừng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hứa khả trong sự hoan hỷ. Ba tháng sau đó, nhờ sự cho chủ trương của Ông, Học viện phối hợp với Ban Tôn giáo và Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM lên kế hoạch tìm đất. Thủ tục đất đai bị chựng lại một thời gian, cho đến năm 2008, tôi được bổ nhiệm làm Viện trưởng...

Tránh xa thầy tà, bạn xấu

Tránh xa thầy tà, bạn xấu

Tôi nhớ thuở nhỏ, đọc Quy Sơn cảnh sách, Tổ Quy Sơn dạy: “Viễn hành yếu giả lương bằng, sác sác thanh ư nhĩ mục, trú chi tất tu trạch bạn, thời thời văn ư vị văn”. Nghĩa là khi đi xa, cần nương nhờ bạn tốt để luôn luôn lọc sạch tai mắt; ở chỗ nào đó, chúng ta cũng cần nương bạn hiền, thì mỗi ngày chúng ta mới nghe được, học được điều chưa từng nghe. Đó là điều quan trọng trên bước đường tu. Tôi nhờ học câu này, suốt đời học đạo, tôi luôn khắc cốt ghi tâm. Nghe chỗ nào có đạo tràng tu tốt, tôi tìm tới, nghe chỗ có danh tăng, tôi liền tới cầu học. Dù chỗ đó khó khăn, cực khổ, nhưng chúng ta học được, thì cũng nên ở. Ngược lại, chỗ khác có cuộc sống vật chất tốt hơn, nhưng không được học, không được tu, thì ở đó coi như uổng công...

BỒ-TÁT, DUYÊN GIÁC, THANH VĂN  hiện thân trong cuộc đời dưới mọi dạng hình

BỒ-TÁT, DUYÊN GIÁC, THANH VĂN hiện thân trong cuộc đời dưới mọi dạng hình

Là người thì ai cũng giống như ai, nhưng trong chúng ta, có người ở trạng thái cùng cực khổ đau là đang sống trong địa ngục. Có người mà cuộc sống bị thiếu thốn tất cả, là ngạ quỷ. Có người giàu sang sung sướng, quyền thế là đang ở thiên đường. Và trên thiên đường chia làm hai, một là thế giới A-tu-la giàu có, quyền thế, nhưng tánh tình nóng nảy, hung dữ. Người giàu có quyền thế, nhưng hiền lành là chư Thiên. Tuy nhiên, chư Thiên hưởng hết phước cũng bị đọa, còn A-tu-la bị đọa nhanh hơn. Trong loài người chúng ta có đủ các loài của sáu đường sanh tử, kể cả bốn Thánh cũng có đủ. Bốn Thánh là Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát và Phật...

Ý Nghĩa Bồ Đề Đạo Tràng

Ý Nghĩa Bồ Đề Đạo Tràng

Đức Phật Thích Ca sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài đi tìm đạo, đến nước Ma Kiệt Đà và đến dòng sông Ni Liên, Ngài ngồi Thiền định dưới cây bồ-đề trong 49 ngày thì đắc đạo, thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ngày nay, có tòa tháp do vua A Dục xây chỗ Đức Thích Ca thành Phật, gọi là tháp Bồ Đề Đạo Tràng. Sau khi thành đạo, Đức Phật xuống Lộc Uyển giảng pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, giúp họ đắc quả vị A-la-hán. Kế tiếp, Ngài đến thôn Ưu Lầu Tần Loa độ ba anh em Ca Diếp trở thành Sa-môn.Sau đó, Ngài đến Vương Xá độ thêm Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, tổng cộng Phật giáo hóa được 1.250 người đắc Thánh quả. Lịch sử ghi rằng Phật đi đâu có các vị La-hán...

Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư & Niệm Phật Dược Sư

Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư & Niệm Phật Dược Sư

Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật Dược Sư phát nguyện phát huy hiểu biết cao nhất để phục vụ cho người dân ở đó được hưởng cuộc sống sung sướng nhất. Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà cũng vậy. Đó là hai mô hình thế giới văn minh của Phật chỉ có tình thương và xây dựng hạnh phúc tối đa cho người dân.
Phật Thích Ca đến thành Quảng Nghiêm, nói kinh Dược Sư dưới cây Tiếng Nhạc là cây Thông. Phật thuyết pháp trong rừng thông, gió lay động làm tiếng thông reo, người có tâm thanh tịnh cảm nhận như là tiếng nhạc Trời. Thành Quảng Nghiêm là tên khác của thành Tỳ Da Ly, nơi Phật đã thuyết ...

Con đã về - Con đã tới

Con đã về - Con đã tới

Mặc dù nói rằng Đức Phật ở trong tâm chúng ta, tức tất cả mọi người đều có tánh sáng suốt, nhưng không phát huy được tánh sáng suốt, vì nghiệp và phiền não. Thật vậy, có nghiệp thì phiền não theo đó phát sinh và phiền não sinh ra làm cho nghiệp lớn thêm, nghiệp và phiền não luôn luôn tác động lẫn nhau làm cho Phật tánh của chúng ta bị lu mờ. Vì vậy, tất cả pháp môn tu đều nhằm giúp chúng ta dẹp phiền não và bỏ nghiệp để Phật tánh hiện ra. Nhưng chúng ta tu không có kết quả tốt, thì tu nhiều mà nghiệp và phiền não lại sanh ra nhiều, khiến cho Phật tánh càng bị lu mờ, đó là do sai lầm của chúng ta. Thực tế cho thấy các vị tu đắc đạo là đắc được pháp nào, họ áp dụng pháp đó có kết quả thực sự tốt đẹp. Ngày nay, nhiều người đi nghe pháp chỗ này một chút...