cool hit counter

Phật Pháp Và Đời Sống

Nói với nhau bằng trái tim

Nói với nhau bằng trái tim

Tổ đình Thiên Thai và Thiên Bảo Tháp gắn liền với Tổ sư Huệ Đăng. Vì vậy, chúng ta cần suy nghĩ về việc làm của Tổ để nương theo công đức của Ngài mà phát huy năng lực của mình. Riêng tôi cũng nhờ nương đức của Tổ, thực tập điều Tổ dạy và phát triển sở đắc, đóng góp được ít nhiều cho Phật giáo nước nhà. Trước nhất, chúng ta biết về tiểu sử của Tổ Huệ Đăng. Ngài xuất thân từ Tây Sơn, Bình Định. Ngài là nhà cách mạng, nhà trí thức, sau đó trở thành Tổ sư đắc đạo.Trước khi xuất gia, ngài là người trí thức có hiểu biết rộng, có tinh thần yêu nước và tham gia các phong trào tranh đấu giành độc lập cho Tổ quốc. Nhưng phong trào khởi nghĩa không thành công, nên ngài lưu lạc vào miền Nam. Xưa kia, huyện Đất Đỏ này là vùng hoang vắng...

Đem Phật vào tâm

Đem Phật vào tâm

Trên bước đường tu, chúng ta thường phạm sai lầm, lo tu bên ngoài mà quên mất Phật trong tâm mình; trong khi Phật dạy rằng chúng ta có Phật tánh, ai tu cũng thành Phật. Nhưng vì chúng ta làm sai ý Phật, nên không đạt kết quả tốt đẹp.Thật vậy, tu hành nhưng cứ phóng tâm ra ngoài, khiến lòng mình trống vắng và làm bên ngoài nhiều thì phiền não nhân đó phát sinh, rồi đổ thừa là tu đổ nghiệp. Nghiệp đổ là do sai lầm của chính mình. Nhưng nếu đem Phật vào tâm mình được, bấy giờ tâm mình đã có Phật, sẽ hiện được tướng Phật bên ngoài. Đó là ý quan trọng mà Phật tử cần ghi nhớ. Ngài Thiên Thai có kinh nghiệm tu hành, ngài chuyên lạy Phật để đem Phật vào tâm....

Trụ Pháp Phật, thân tâm tự tại, thấy đúng, làm đúng

Trụ Pháp Phật, thân tâm tự tại, thấy đúng, làm đúng

Tôi có nhân duyên với chùa Linh Thứu. Từ khi còn là học tăng, tôi đã nghe nói về ngôi chùa này. Nhưng mãi đến khi tôi được giao trách nhiệm Trưởng ban Hoằng pháp, chùa này là nơi đầu tiên tôi đến thuyết giảng. Sau đó, tôi đi giảng dạy ở nhiều nơi, nhất là sau khi Hòa thượng Thiện Hào viên tịch, ngài đã dạy rằng tôi phải quan tâm đến sinh hoạt của Phật giáo phía Bắc. Vì phía Nam đã thành lập Ban Trị sự các tỉnh thành, trong khi phía Bắc, ngoài Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định, còn rất nhiều tỉnh thành chưa có Ban Trị sự Phật giáo. Vì vậy, tôi quan tâm và dành thì giờ ra miền Bắc nhiều hơn. Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc theo đó đã phát triển nhanh chóng.Thật vậy, nhờ có căn lành sâu dày với Phật pháp...

Vai trò của giới Trụ Trì trong thời hiện đại

Vai trò của giới Trụ Trì trong thời hiện đại

Trụ trì tức trụ Pháp Vương gia, trì Như Lai tạng. Đó là lý tưởng của người tu, nhưng thực tế cuộc sống của chúng ta không phù hợp với điều này, thì chỉ là không tưởng. Vì vậy, cần phải kết hợp được việc giữ Như Lai tạng với hiện thực cuộc sống là điều quan trọng của vị trụ trì. Vị trụ trì được Giáo hội bổ nhiệm, thay mặt Giáo hội để tạo mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với quần chúng và chính quyền địa phương. Như vậy, về phương diện pháp lý, đối với Giáo hội và chính quyền, các vị trụ trì là cán bộ cơ sở đặt dưới sự điều hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Các vị trụ trì nói riêng và chư Tăng nói chung, đều sinh hoạt theo Nội quy Tăng sự quy định. Chúng ta sống đúng vị trí và tuân thủ luật đạo, luật đời, thì chắc chắn được an lành.

Thấy nhân duyên

Thấy nhân duyên

Hòa thượng Thiện Hoa dạy tôi rằng thầy còn trẻ, có điều kiện nên sang Nhật nghiên cứu cách tổ chức và quản lý của Phật giáo Nhật để ứng dụng cho Phật giáo Việt Nam. Vì vậy, tôi sang Nhật, để tâm và học được cách tổ chức, quản lý Tăng Ni, tự viện của họ, nhận thấy cách làm của họ đơn giản, nhưng có hiệu quả. Trong khi cách làm của chúng ta quá phức tạp, nhưng hiệu quả không cao, là điều cần suy nghĩ. Vì chúng ta tu và làm việc theo hướng tự do, đôi khi bất chấp tất cả, dẫn đến việc nhỏ không giải quyết được, trở thành việc lớn phải nhờ chính quyền giải quyết cũng không được. Điều này chúng ta nên suy nghĩ.

Báo hiếu theo Kinh Vu Lan

Báo hiếu theo Kinh Vu Lan

Lễ Vu lan, ngày lễ truyền thống của Phật giáo thẳm sâu hài hòa vào sinh hoạt của dân tộc Việt Nam từ bao đời. Lễ này đã trở thành nếp nghĩ thân quen trong dân gian ta qua câu nói: "Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân”.

Lắng Nghe Tâm Mình

Lắng Nghe Tâm Mình

Phổ Hiền Bồ-tát dạy nếu là người trí nên suy nghĩ những gì khi chết mà mang theo được thì nên tích cực tu hành, cái gì không mang theo được thì bỏ lại trần gian. Vì vậy, chúng ta cần quán tưởng tâm mình, vì chúng ta biết khi chết, mọi thứ vật chất đều phải bỏ lại,tài sản, danh vọng, địa vị cũng bỏ...

Chọn Pháp Môn Tu Để Giải Thoát

Chọn Pháp Môn Tu Để Giải Thoát

Hôm nay thật là hữu duyên, tôi về chùa này lần thứ hai, chứng kiến thành quả của Đại đức Phước Tiến, đã hoàn thành ngôi chùa trang nghiêm, rộng lớn, là việc đáng khen ngợi. Tôi phụ trách giáo dục Tăng Ni nhiều năm,...

Nguồn Mạch Tâm Linh

Nguồn Mạch Tâm Linh

Chủ đề nói về thế giới tâm linh đòi hỏi chúng ta phải có tâm thanh tịnh cao độ mới nhận ra và ứng dụng được. Khởi đầu Đức Phật bảo tất cả mọi người, nói rộng ra là mọi loài đều có hạt giống làm Phật, tức có khả năng thành Phật. Ba đời chư Phật đã ...

Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư

Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư

Đức Phật Thích Ca cho biết trong thế giới mười phương đều có vô số các Đức Phật. Và Ngài giới thiệu cho chúng ta hai vị Phật đặc biệt có duyên với chúng sinh ở Ta bà. Đó là Đức Phật Di Đà ở thế giới phương Tây và Đức Phật Dược Sư ở thế giới phương Đông...

Phật Tử Phải Tuân Thủ Luật Giao Thông

Phật Tử Phải Tuân Thủ Luật Giao Thông

Mỗi năm số tai nạn giao thông và số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam phải nói là lớn nhất so với các nước khác. Chính phủ và Giáo hội chúng ta hợp tác tổ chức lễ cầu siêu cho người đã mất và cũng nhằm mục tiêu giáo dục người sống, chủ yếu là con em của chúng ta

Xuân Về An Lạc

Xuân Về An Lạc

Xuân về mang tới cho chúng ta sự an lạc. Người ta thường nghĩ mùa xuân tính theo thế gian nằm trong bốn mùa một năm là xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân mở đầu một năm tiêu biểu cho sự sanh trưởng. Qua mùa hạ tiêu biểu cho sự trưởng thành và đến mùa thu thì công việc đã chín chắn, sang mùa đông chấm dứt một năm...

Vượt Qua Cám Dỗ Danh Vọng

Vượt Qua Cám Dỗ Danh Vọng

Phiền não của chúng ta là tham, sân, si, nhưng quan trọng là si mê mà không đoạn trừ được thì chúng ta nhìn đời không đúng, nên mới bị cám dỗ. Và nếu nghe theo sự cám dỗ đó sẽ dẫn chúng ta vào đường mê không có lối thoát. Căn bản của đạo Phật là trí tuệ. Muốn phá được mê lầm cám dỗ, tất yếu phải có trí tuệ...

Trái Tim Nhân Từ

Trái Tim Nhân Từ

Theo đạo Nho, có năm điều căn bản để bảo vệ tam cương, đó là nhân, lễ, nghĩa, trí và tín. Năm việc này quan trọng nhất của con người trong mối quan hệ xã hội. Mở đầu là lòng nhân từ, tức tình thương giữa những người đồng loại và cuối cùng là tín, tức niềm tin. Trong cuộc sống, nếu đánh mất niềm tin của mọi người thì sự nghiệp của mình...

Yếu Tố Sống Hạnh Phúc

Yếu Tố Sống Hạnh Phúc

Chủ đề này là những yếu tố làm cho chúng ta có đời sống hạnh phúc. Ở đây, chúng ta chia ra hai thứ hạnh phúc là hạnh phúc ở trên thế gian và hạnh phúc xuất thế gian. Và nâng lên một bậc, kết hợp hạnh phúc thế gian và hạnh phúc xuất thế gian, chúng ta có hạnh phúc của các vị Bồ-tát. Bồ-tát tu hạnh xuất thế,...

 Đạo Phật Đào Tạo Để Sử Dụng

Đạo Phật Đào Tạo Để Sử Dụng

Như mọi người đã biết, khu đất mà chúng ta đang ở đây nghe pháp, ngày xưa là vùng chiến tranh được gọi là vành đai trắng, bom được thả tự do. Vì vậy, cánh đồng hoang như thế này còn chất chứa nhiều uẩn khúc, nhưng kể từ khi Giáo hội giao cho chúng tôi xây dựng Học viện nơi đây thì mọi việc đã đổi khác một cách tốt đẹp....

Hoằng Pháp Lợi Sanh

Hoằng Pháp Lợi Sanh

Hôm nay có sự thay đổi trong sinh hoạt của khóa tu tại đây. Trước kia, tại nơi này, tôi giảng cho Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tu một ngày an lạc là chính. Nhưng nay, theo quyết định của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo TP. HCM, khóa tu của Phật tử được chuyển đổi thành sinh hoạt ngoại khóa của Học viện Phật giáo TP.HCM...

Hạnh Nguyện Quan Âm

Hạnh Nguyện Quan Âm

Tôi chuyên trì tụng kinh Pháp hoa, nên trông thấy ai cũng nghĩ họ là Quan Âm, cho đến tiếp xúc với các nhà lãnh đạo các tôn giáo khác, tôi cũng nghĩ đó là hiện thân của Quan Âm.Và với độ cảm tâm mãnh liệt về Đức Quan Âm như vậy thì khi tôi nói chuyện với người nào, họ liền có thiện cảm với tôi. Theo tôi, khi chúng ta...