cool hit counter

Thông Báo

ĐĂNG KÝ HỌC NGHI LỄ CỦA ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA – năm 2022


 

Được sự cho phép của Hòa thượng Tôn Sư
Khóa học Nghi lễ bắt đầu học vào các tuần CHỦ NHẬT như sau:

CHỦ NHẬT - 30-8 ÂL (nhằm 25-9-2022) 

CHỦ NHẬT - 7-9 ÂL (nhằm 2-10-2022)

CHỦ NHẬT - 14-9 ÂL (nhằm 9-10-2022) 

CHỦ NHẬT - 21-9 ÂL (nhằm 16-10-2022) 

 

Lưu ý7H: Tập trung - 8H: THUYẾT PHÁP - 9H: Thời khóa HỌC NGHI LỄ

Bắt đầu đăng ký trực tiếp tại chùa vào CHỦ NHẬT 18-9-2022 (nhằm 23-8 Nhâm Dần)

Quý Phật tử đăng ký ghi rõ: Họ & tên, Pháp danh, Năm sinh, Quận ?


***
Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khi tham dự các kỳ thi 
NGHI LỄ hoặc thi NÂNG Y gồm có: 
Y MỞ (cấp 2) và Y NÂU (cấp 3) cần phải tuân thủ NỘI QUYsau đây:

1. THI NGHI LỄ: Phật tử đăng ký học xong khóa Nghi lễ, mới được dự thi. 

2. THI NÂNG Y:

*  Đối với Phật tử thọ Y MỞ (cấp 2)

- Thẻ Quy Y được xác nhận từ 3 năm trở lên; - Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ 

- Phải thuộc 2 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa: 

 (Phẩm Phổ môn thứ 25 + Phẩm Phổ Hiền thứ 28)

*  Đối với Phật tử thọ Y NÂU (cấp 3)

- Phải có Giấy Chứng nhận NGHI LỄ 

- Phải có Giấy Chứng nhận CẤP 2 từ 3 năm trở lên.

- Phải thuộc hết 7 phẩm trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa.

(Trường hợp: Người già lớn tuổi trên 70 hoặc người khuyết tật...  được thông qua phần thi Nghi lễ, 
nhưng phải thi khảo hạch kinh để nâng Y)