cool hit counter

Thông Báo

Lễ Quy Y tháng 5

CHỦ NHẬT 12/06/2022 nhằm 14 tháng 5ÂL

6h15: Phật tử đã ghi danh quy y: tập trung điểm danh và nhận thẻ Quy y
7g30- 10g 
THUYẾT PHÁP - TRUYỀN THỌ PHÁP Y – LỄ QUY Y – TỤNG KINH

18h: TỤNG KINH


*Lưu ý về việc đăng ký ghi danh Quy y

Chùa chỉ nhận Danh sách Quy y cho các đối tượng phải có mặt trong ngày Lễ Quy y:

- Phật tử trong thành phố: đăng ký trực tiếp tại chùa

- Phật tử ở xa: đăng ký trực tiếp vào số : 

  0914 744000 hoặc 0945 783317

Lưu ý: * 2 số trên chỉ nhận nội dung đăng ký Quy y. 
            * Chỉ nhận thông tin qua tin nhắn 

            *Ghi rõ Họ & tên + giới tính + năm sinh+đơn vị (quận, huyện, tỉnh, thành)