cool hit counter

Thông Báo

Lễ Quy Y tháng 8

Thông báo QY tháng 8
CN ngày 4/9/2022 (nhằm mùng 9/8 ÂL)
6h: Phật tử đã đăng ký, tập trung nhận thẻ Quy y
7h30 đến 10h: Khoá lễ truyền thọ Pháp y - Lễ Quy y - Thuyết pháp - Tụng kinh.
18h: Tụng kinh
*Lưu ý về việc đăng ký ghi danh Quy y
Chùa chỉ nhận Danh sách Quy y cho các đối tượng phải có mặt trong ngày Lễ Quy y:
- Phật tử trong thành phố: đăng ký trực tiếp tại chùa
- Phật tử ở xa: đăng ký trực tiếp vào số : 
  0914 744000 hoặc 0945 783317
Lưu ý: * 2 số trên chỉ nhận nội dung đăng ký Quy y. 
            * Chỉ nhận thông tin qua tin nhắn 
            *Ghi rõ Họ & tên + giới tính + năm sinh+đơn vị (quận, huyện, tỉnh, thành)