cool hit counter

Thông Báo

LỊCH THI NGHI LỄ & THI NÂNG Y năm 2022Được sự chứng minh và cho phép của Hòa thượng Tôn sư, Lịch thi NGHI LỄ và thi NÂNG Y của Đạo tràng Pháp Hoa được sắp xếp vào các tuần CHỦ NHẬT như sau:

 

ĐỢT 1: Thi NGHI LỄ

CHỦ NHẬT - 23/10/2022  (nhằm 28-9 ÂL)  

- 6H15 : Phật tử nhận số báo danh dự thi

- 7H30 : Tập trung tại giảng đường

- 8H00 : THUYẾT PHÁP

- 9H00 đến 10H45: THI NGHI LỄ  (Đợt 1)

- 13H15 : Phật tử nhận số báo danh dự thi

- 13H30 : Tập trung tại giảng đường

- 14H00 đến 16H30 : THI NGHI LỄ (Đợt 1)

- 18H00 : TỤNG KINH

 

ĐỢT 2: Thi NGHI LỄ + Thi NÂNG Y 

CHỦ NHẬT  - 30/10/2022  (nhằm 6-10 ÂL)  

- 6H15 : Phật tử nhận số báo danh dự thi

- 7H30 : Tập trung tại giảng đường

- 8H00 : THUYẾT PHÁP

- 9H00 đến 10H45: THI NGHI LỄ  (Đợt 2)

- 13H15 : Phật tử nhận số báo danh dự thi

- 13H30 : Tập trung tại giảng đường

- 13H45 : THI NGHI LỄ (Đợt 2)

- 14H00 đến 17H00 : THI NÂNG Y  (gồm  Y MỞ + Y NÂU)

Đặc biệt: Phật tử ở các tỉnh chưa kịp về trong những lịch học đã thông báo, sẽ được phối hợp: học NGHI LỄ + thi NGHI LỄ + thi NÂNG Y (Y MỞ + Y NÂU) vào chiều CHỦ NHẬT 6/11/2022 (nhằm 13-10 ÂL) vào lúc 13giờ 30. (Lưu ý: Quý Phật tử xem phần NỘI QUY THI trước khi đăng ký 1 trong 3 học phần trên).