cool hit counter

Thông Báo

THÔNG BÁO - LỄ QUY Y & TỔNG TRUYỀN 3 PHÁP Y

THÔNG BÁO - LỄ QUY Y & TỔNG TRUYỀN 3 PHÁP Y

CHỦ NHẬT, 11-11 ÂL  (nhằm 4-12-2022)  

 

- 6H00 : Phật tử tập trung theo 3 cấp bậc: Y NÂU - Y MỞ - Y THỌ

Phật tử mới Quy y: Có mặt sớm điểm danh, nhận THẺ QUY Y

Phật tử thọ Y MỞ: phải đeo Pháp y thọ và có logo trắng

Phật tử thọ Y NÂU: Phải đeo Pháp y mở và có logo nâu

7H00 đến 10H30 :

– TỔNG TRUYỀN 3 PHÁP Y – LỄ PHÁT NGUYỆN

 THUYẾT PHÁP –  TỤNG KINH

18H: TỤNG KINH