cool hit counter

Thông Báo

Xuân Quý Mão 2023

Thông báo
Kính thông tri đến quý Phật tử và khách thập phương: Nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023, chùa mở cửa 
- Giờ giao thừa; Tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa
- Các ngày Tết: mùng 1 đến mùng 3: được lên Chánh điện lễ Phật.
- 18 giờ, mùng Một Tết: Hoà thượng Tôn sư khai kinh Dược Sư và ĐT tụng suốt tháng Giêng.
Lưu ý: khi lên Chánh điện lễ Phật: xin tắt chuông điện thoại và giữ thanh tịnh trang nghiêm đạo tràng.