cool hit counter

Tin tức

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT


Sáng 29-8, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS PG TP cùng chư tôn đức trong Thường trực BTS khảo sát tiến độ xây công trình VNQT. Theo đó, một số hạng mục như: Cột và phù điêu của mái 1 đang từng bước hoàn thiện công đoạn sơn; tầng hầm cũng chuẩn bị thi công sơn nước; tầng chánh điện tiếp tục thi công lắp ráp các phù điêu… Việc thi công hiện nay vẫn tuân thủ theo chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban kiến thiết công trình .

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP khảo sát công trình VNQT