cool hit counter

Tin tức

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm


Sáng nay, 15-2 (nhằm ngày 19-tháng Giêng-Đinh Dậu), sau thời trì tụng kinh Dược Sư (đàn 7) tại chùa Huê Nghiêm (P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM), Ban Tổ chức Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận thực hiện các nghi thức hoàn đàn.

Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có sự hiện diện chư giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức BTS GHPGVN TP, Ban Nghi lễ PG TP, các tự viện TP.HCM.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM đã niêm hương chứng minh lễ hoàn đàn, trai đàn chẩn tế; TT.Thích Quảng Chơn, Phó Trưởng ban Nghi lễ PG TP làm sám chủ lễ hoàn đàn thực hiện các nghi thức sái tịnh, dâng sớ tán đàn. TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm Chánh  Thư ký Ban Tăng sự PG TP cùng chư tôn đức Ban Kinh sư thực hành các pháp sự lễ chẩn tế.

Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận do chùa Huê Nghiêm tổ chứckhai đàn vào sáng ngày 17-tháng Giêng.

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Hoàn đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm