cool hit counter

Tin tức

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm


Sáng nay, 13-2 (nhằm ngày 17-tháng Giêng-Đinh Dậu), chùa Huê Nghiêm (299B Lương Định Của, P.Bình Khánh, Q.2, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức khai đàn Dược Sư mở đầu Pháp hội Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận.

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG TP; HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Như Tín, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Minh Chơn, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Huệ Văn, đồng Phó ban Trị sự PG TP cùng chư tôn đức BTS PG TP, các tự viện TP.HCM, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Tại lễ khai đàn, TT.Thích Quảng Chơn, Phó Trưởng ban Nghi lễ PG TP.HCM xướng lễ; HT.Thích Trí Quảng cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP… thực hiện các nghi thức niêm đàn, sái tịnh và khai kinh Dược Sư. 

Toàn thể pháp hội nhất tâm hiệp lực trì tụng kinh Dược Sư cầu nguyện đất nước thái bình, nhân dân an lạc, nguyện cầu mưa thuận gió hòa…

Sau lễ khai đàn, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử trì tụng kinh Dược Sư (đàn I), bắt đầu Pháp hội Dược Sư đầu năm cầu nguyện Phật pháp xương minh, đất nước thái bình, nhân dân an lạc tại chùa Huê Nghiêm. Đây là Pháp hội truyền thống diễn ra hàng năm do chùa Huê Nghiêm tổ chức sau rằm tháng Giêng.

Pháp hội tại chùa Huê Nghiêm diễn ra trong thời gian từ ngày 13-2 đến 15-2 (nhằm ngày 17-tháng Giêng đến 19-tháng Giêng-Đinh Dậu), mỗi ngày hội chúng lễ bái, trì tụng kinh Dược Sư gồm 3 đàn trì: đàn 1 vào lúc 8g, đàn 2 lúc 14g và đàn 3 vào lúc 18g.

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm

Khai đàn Pháp hội Dược Sư tại chùa Huê Nghiêm