cool hit counter

Tin tức

Khóa tu ngày 28-8-2016 tại HVPG cơ sở Lê Minh Xuân


Sau 2 tuần nghỉ lễ Vu lan, khóa tu Một ngày an lạc được tổ chức tại học viện Phật giáo cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) được tiếp tục mở lại. Sáng nay, 28-8-2016, Tăng Ni sinh nội trú và đông đảo Phật tử tham dự khóa tu do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện Trưởng học viện đảm trách.

 Toàn thể đạo tràng được nghe giảng về "Sự khác nhau giữa thần thông do chứng đắc và thần thông bùa chú của ngoại đạo” qua ví dụ về Đức Phật tùy căn cơ mà dùng tam minh lục thông để giáo hóa chúng sinh, và so sánh với những tai hại khi dựa vào bùa chú của tà ma ngoại đạo.

 Đồng thời Hòa thượng giảng sư cũng trao truyền kinh nghiệm và những nhận thức đúng đắn khi trì tụng và thực hành theo kinh Pháp Hoa, qua đó nhắc nhở đại chúng luôn quán xét lòng mình đối với đạo cũng trách nhiệm bản thân đối với sự cúng dường của đàn-na-tính-thí.

 Được biết, số tiền cúng dường trong kỳ khóa tu này là 49.600.000 đồng (bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng), trong đó xây dựng học viện là 46.300.000 đồng, quỹ đời sống 3.300.000 đồng.

Khóa tu ngày 28-8-2016 tại HVPG cơ sở Lê Minh Xuân

Khóa tu ngày 28-8-2016 tại HVPG cơ sở Lê Minh Xuân

Khóa tu ngày 28-8-2016 tại HVPG cơ sở Lê Minh Xuân

Khóa tu ngày 28-8-2016 tại HVPG cơ sở Lê Minh Xuân

Khóa tu ngày 28-8-2016 tại HVPG cơ sở Lê Minh Xuân