cool hit counter

Tin tức

Khóa tu ngày tại Học viện Phật giáo TPHCM cơ sở 2.


Sau lễ tự tứ sáng nay, 27-8, Hòa thượng viện Trưởng tiếp tục đảm trách khóa tu Một ngày an lạc và thuyết giảng cho toàn thể Tăng, Ni sinh và đông đảo Phật tử tham dự. Chủ đề thuyết giảng sáng nay là : " Cách ứng xử của người xuất gia đối với lòng tham ái ngũ dục”. Thông qua bài giảng, Hòa thượng giảng sư đã chỉ ra sự tai hại của việc nuông chiều lòng tham ái ngũ dục (tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn-uống, ngủ-nghỉ) của bản thân, lòng tham ngũ dục sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu dưỡng đạo đức và phát triển trí tuệ của người xuất gia. Khống chế con ma tham, từng bước từ bỏ ngũ dục và sống với tinh thần thiểu dục tri túclà điều quan trọng mà người xuất gia phải luôn ghi nhớ trên bước đường tu của mình.

Được biết, tổng số tiền cúng dường sáng nay trong kỳ khóa tu này là: 36.550.000 đồng, trong đó cúng dường xây dựng học viện là 27.350.000 đồng và cúng dường quỹ đời sống Tăng, Ni là 9.200.000 đồng

Khóa tu ngày tại Học viện Phật giáo TPHCM  cơ sở 2.

Khóa tu ngày tại Học viện Phật giáo TPHCM  cơ sở 2.

Khóa tu ngày tại Học viện Phật giáo TPHCM  cơ sở 2.