cool hit counter

Tin tức

Khoá tu tại Học viện Phật giáo cơ sở Lê Minh Xuân ngày 16/10/2016


Sáng nay, 16-10-2016, tại giảng đường tạm của Học viện Phật giáo cơ sở Lê Minh Xuân, (H.Bình Chánh), Tăng, Ni sinh nội trú và đông đảo Phật tử vân tập về tham dự khóa tu Một ngày an lạc do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện Trưởng học viện đảm trách.

 Hòa thượng giảng sư đã phân tích tầm quan trọng của việc thực hành giáo lý Bát Chánh Đạo trong đời sống tu tập hàng ngày để tạo nên tố chất cần thiết trong việc tu Thiền Định và cũng là nền tảng vững chắc trong việc hoằng hóa độ sinh. Người tu Phật phải quán xét xem bản thân có đứng trên lập trường của giáo lý Bát Chánh Đạo trong việc hoằng pháp độ sinh nhằm để tránh cái nhìn phiến diện, chủ quan do kiến thức và kinh nghiệm hay tình cảm ưa ghét tạo ra.

Khoá tu tại Học viện Phật giáo cơ sở Lê Minh Xuân ngày 16/10/2016

Khoá tu tại Học viện Phật giáo cơ sở Lê Minh Xuân ngày 16/10/2016

Khoá tu tại Học viện Phật giáo cơ sở Lê Minh Xuân ngày 16/10/2016

Khoá tu tại Học viện Phật giáo cơ sở Lê Minh Xuân ngày 16/10/2016