cool hit counter

Tin tức

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân


Sáng 29-10-2016, lễ tán đàn Dược Sư đã diễn ra trang nghiêm long trọng tại chùa Huê Nghiêm, Q.2, TPHCM. Buổi lễ do HT.Thích Trí Quảng, viện chủ chùa Huê Nghiêm làm Trưởng BTC, và TT.Thích Đồng Văn, Phó ban kiêm chánh Thư ký Ban Tăng sự PG TPHCM làm sám chủ. Chư tôn đức Ban kinh sư thuộc Ban Nghi Lễ PG TPHCM và đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa tham dự.

Đàn Dược Sư tổ chức lần này được chư Tăng và Phật tử tụng kinh Dược Sư trong suốt tháng 9. Đàn Dược Sư được tổ chưc vào lúc giao mùa để cầu quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận, chúng sanh an lành. Được biết, thời Đức Phật còn tại thế, theo lịch Ấn Độ một năm có 3 mùa, mỗi mùa kéo dài 4 tháng, trong đó các mùa bắt đầu từ tháng Giêng, tháng 5 và tháng 9. 

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân

Lễ Tán Đàn Dược Sư Tháng 9 - Bính Thân