cool hit counter

Tin tức

Lễ vía Bồ-Tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm


Nhân ngày vía Đức Quan Thế Âm (19-9 Bính Thân), sáng nay 19-10-2016, đông đảo Phật tử đạo tràng Pháp Hoa vân tập về tham dự khóa lễ tại Thánh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm - chùa Huê Nghiêm, Q.2, TPHCM. Khóa lễ tụng kinh do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Viện chủ chùa Huê Nghiêm chủ trì. Toàn thể đại chúng thành kính lễ bái tôn tượng Đức Quán Thế Âm và trì tụng kinh trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh.

Lễ vía Bồ-Tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm

Lễ vía Bồ-Tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm

Lễ vía Bồ-Tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm

Lễ vía Bồ-Tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm

Lễ vía Bồ-Tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm